Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro on-line vzdělávací produkt Radost s dětmi

 • 1

  Obecná ustanovení

  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") platí pro prodej on-line vzdělávacího produktu Radost s dětmi. Prodávajícím je

  Brána k dětem
  Lucie Harnošová
  U Koupaliště 263
  66482 Říčany
  IČ: 76601544
  DIČ: CZ8352203959


  Smlouva se s kupujícím (dále také „zákazník“) uzavírá přes rozhraní webových stránek www.radostsdetmi.cz. Kupující může být fyzická či právnická osoba, která uhradila kupní cenu on-line produktu. Tyto obchodní podmínky podrobněji vymezují a upřesňují práva i povinnosti obou kupních stran.
 • 2

  Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  Předmětem služby je umožnění přístupu do on-line vzdělávacího produktu Radost s dětmi. Informace o kurzu včetně jeho náplně a kupní ceny najdete na webu www.radostsdetmi.cz. Cenu rovněž uvádíme v objednávkovém formuláři. Kupující si vyhrazuje právo kupní cenu upravit, konkrétní nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je uvedena na webu www.radostsdetmi.cz.

  Každá učiněná objednávka je závazná, smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká jejím odesláním. Podáním objednávky zákazník zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Potvrzuje také, že veškeré jím uvedené osobní údaje jsou správné a pravdivé a že souhlasí s jejich využitím pro potřeby on-line vzdělávacího programu Radost s dětmi. Pro jakékoliv dodatečné změny údajů nás prosím kontaktujte na e-mailu lucie@radostsdetmi.cz.

  Odesláním objednávky vzniká prodávajícím povinnost poskytnout zákazníkovi přístup do členské sekce programu (přístupové jméno a heslo). Zákazník je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu, potvrzení objednávky a podklady pro platbu obdrží obratem e-mailem.
 • 3

  Cena, způsob úhrady, způsob dodání přístupových údajů

  Informace o kurzu včetně jeho náplně a ceny najdete na webu www.radostsdetmi.cz. Zákazník cenu on-line vzdělávacího programu uhradí převodem na bankovní účet uvedený v e-mailu potvrzujícím objednávku. Doba splatnosti je 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud se kupující s prodávajícím nedomluví jinak. Při platbě je nutné uvést přidělený variabilní symbol.

  Po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího má tento povinnost nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak, zaslat kupujícímu na e-mail uvedený v objednávce přístupové údaje ke členské sekci on-line vzdělávacího programu (přístupové jméno a heslo).
 • 4

  Zabezpečení přístupu do programu a ochrana autorských práv

  Přístupové údaje do programu Radost s dětmi, které od nás obdržíte, jsou určené pouze pro vaši osobní potřebu a je zakázáno poskytovat je třetím osobám. Pokud by se tak stalo, má prodejce právo odstoupit od kupní smlouvy, deaktivovat kupujícímu vstup do on-line programu a vymáhat ušlý zisk či případnou vzniklou škodu.

  Zákazník také nesmí stahovat materiály z programu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line uložiště či zařízení ani pořizovat jakékoliv jejich kopie. Kupující má rovněž povinnost zabránit, aby došlo ke zneužití jeho přístupových údajů třetími osobami. Prodávající v tomto ohledu nenese žádnou zodpovědnost.

  Materiály z on-line vzdělávacího programu podléhají právní ochraně vycházející z autorského práva. Je zakázáno jakékoliv jejich šíření či poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Za případné škody vzniklé touto cestou odpovídá kupující.
 • 5

  Odstoupení od smlouvy

  Pokud nebudete s on-line programem Radost s dětmi spokojení, můžete do 14 dnů od zaslání přístupových údajů odstoupit od smlouvy, a to bez udání důvodu. Pro odstoupení v této lhůtě nám zašlete e-mail na lucie@radostsdetmi.cz. Neprodleně deaktivujeme vaše přístupové údaje a do 7 dnů vám vrátíme peníze na uvedený účet. Tento způsob řešení se nevztahuje na reklamace produktu.

  Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud ji druhá strana poruší závažným způsobem (neuhrazení kupní ceny, porušení autorských práv, zneužití poskytnutých informací).
 • 6

  Vadné plnění a reklamace

  Zákazníkům ručíme, že náš produkt nemá žádné vady. Případné vadné plnění zákazník uplatňuje bez zbytečného odkladu nejpozději do dvou let od zaslání přístupových údajů do členské sekce on-line vzdělávacího programu.

  Pokud si přejete produkt reklamovat, kontaktujte nás na e-mailu lucie@radostsdetmi.cz. Zároveň doložte doklad o koupi a popis závady. O dalším postupu vás budeme informovat e-mailem, reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu do 30 dnů od data jejího uplatnění (pokud se se zákazníkem nedomluvíme na delší lhůtě).

  Prodávající nenese zodpovědnost za závady související s pomalým internetovým připojením, nedostatečným softwarovým vybavením nutným pro spuštění materiálů z programu či neaktualizovaným internetovým prohlížečem zákazníka. V případě výpadku serveru nemá kupující žádný nárok na kompenzaci či vrácení kupní ceny programu. Prodávající je povinen zajistit co nejrychlejší zprovoznění serveru.

  On-line program Radost s dětmi obsahuje pouze obecná doporučení, návody a rady. I když vychází z nejlepších zkušeností a vědomostí lektorů, vzhledem k množství okolností, které souvisí s každým jednotlivým případem, prodávající nenese žádnou zodpovědnost za úspěch či neúspěch zákazníka při uplatňování poskytnutých rad a návodů v praxi.
 • 7

  Garance vrácení peněz

  Pokud s programem Radost s dětmi nebudete spokojení, garantujeme vám možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od zaslání přístupových údajů. Pro odstoupení smlouvy nás kontaktujte na e-mailu lucie@radostsdetmi.cz. Peníze vám vrátíme převodem na uvedený účet a neprodleně deaktivujeme vaše přístupové údaje do členské sekce programu.
 • 8

  Ochrana osobních údajů

  Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník dává uvedením svých osobních údajů v objednávce on-line programu souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Pokud si ho přejete zrušit, využijte odkaz, který najdete v patičce každého e-mailu.

  Zaručujeme, že vaše osobní údaje využijeme pouze pro naše interní potřeby, nepředáme je třetím osobám a přijímáme opatření, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Pokud chcete vědět, jaká data o vás uchováváme, napište nám na výše uvedený e-mail. Na požádání je také upravíme.

  Pokud navštívíte web Radost s dětmi, automaticky zaznamenáme vaši IP adresu, stránky, které u nás navštívíte, datum a délku vašeho pobytu. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, při stažení některých materiálů nebo při uzavření kupní smlouvy.

  Cookies

  Web Radost s dětmi pracuje s cookies, na základě jejichž výsledků ho dále upravujeme a vylepšujeme. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.
 • 9

  Závěrečná ustanovení a kontakt

  Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá jejich nová verze je dostupná na webových stránkách www.radostsdetmi.cz.

  Jakékoliv připomínky či stížnosti nám prosím zašlete na e-mail lucie@radostsdetmi.cz


  Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.9.2015